mei 2006: Uitbreiden en herinrichten dagverblijf Henri D’Haese
maandag 31 december 2012
november 2005: Stedelijk onderwijs opent nieuw schoolgebouw aan de Drongensesteenweg
maandag 31 december 2012

Schoolgebouw Hippoliet Lammensstraat wordt na meer dan 20 jaar terug een basisschool

Als we niets doen dan kampen we in Gent vanaf volgend schooljaar met een dreigend capaciteitstekort in het basisonderwijs.

Daarom werd enkele maanden geleden, op vraag van Vlaams minister Pascal Smet, in Gent een zogenaamde “Taskforce” opgericht, onder voorzitterschap van de schepen van onderwijs en opvoeding, Rudy Coddens.

 

De opdracht was duidelijk: ervoor zorgen dat er zeer snel, maar ook op iets langere termijn, extra klassen / scholen bijkomen in onze stad.

Eén van de pistes die werd onderzocht was: “Zijn er in Gent gebouwen die in aanmerking komen om ( terug ) als basisschool in gebruik te nemen?”

 

Het dossier van CBE Leerpunt vzw paste dus volledig in dit plaatje.

Het feit dat het schoolgebouw in de Hippoliet Lammensstraat (eigendom stad Gent) terug in gebruik kan genomen worden als stedelijke basisschool is een extra kers op de taart, en heeft zeker meegespeeld in de vlotte afhandeling van het dossier van CBE Leerpunt vzw.

 

Het kan verkeren ….

 

In het Elizabethbegijnhof bevindt zich de stedelijke basisschool De Muze (Begijnhofdries). Deze school kan al verschillende jaren de vraag naar onderwijs niet aan zodat ze jaarlijks meer dan 20 kinderen moet weigeren.

Ook bij andere scholen in de buurt is de vraag groter dan het aanbod.

 

Dit is ooit anders geweest. In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren in de wijk twee stedelijke basisscholen, de Decrolyschool (nu De Muze) en de school in de Hippoliet Lammensstraat.

Door de stadsvlucht waren er eind de jaren tachtig onvoldoende kinderen in beide scholen om nog langer twee scholen op korte afstand van elkaar te verantwoorden.

 

In juni 1990 sloot de school in de Hippoliet Lammensstraat haar deuren en werd enkel de Decrolysschool opengehouden.

Om deze school een nieuw elan te geven werd ze volledig gerenoveerd en werd ook een nieuw pedagogisch project uitgewerkt dat resulteerde in stedelijke basisschool De Muze.

 

De gebouwen in de Hippoliet Lammensstraat werden door de stad Gent ter beschikking gesteld aan het Centrum voor Basiseducatie, dat toen pas werd opgericht in Gent.

 

De cirkel is rond …

 

Als CBE Leerpunt verhuist naar haar nieuwe locatie in het Manchestergebouw aan de Kolveniersgang zal de school terug worden ingericht als stedelijke basisschool.

De nieuwe school zal plaats bieden aan 150 leerlingen. Het wordt een Jenaplanschool met zes klassen waarbij gesprek, spel, werk en viering basispijlers zijn in deze vorm van methodeonderwijs.

De pedagogische begeleidingsdienst van het departement onderwijs en opvoeding kreeg ondertussen opdracht om de school verder vorm te geven.

 

Als alles vlot verloopt, zal de nieuwe school kunnen starten begin schooljaar 2012 – 2013 (of ten laatste 2013 – 2014).

Om het gebouw in de Hippoliet Lammensstraat terug geschikt te maken voor kinderen van 3 tot 12 jaar moeten er wat aanpassingswerken gebeuren.

Er moet o.a. een aangepast sanitair worden ingericht en de polyvalente zaal moet in ere worden hersteld. Ook de speelplaats verdient een face-lift.

 

Het departement FM van de stad Gent krijgt de opdracht om de werken grondig voor te bereiden zodat ze ten gepaste tijde snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

We voorzien alvast een investeringskost van 500.000 € in de toekomst.

 

 

 

Informatie:

Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding, tel. 09 266 54 32