juli 2008: Crèche in vroegere kleuterschooltje ’t Nachtegaaltje
maandag 31 december 2012
renovatie kleuterschool ’t Pagadderke: mei 2005
maandag 31 december 2012

oktober 2005: officiële inhuldiging vernieuwde speelplaats en refter Bollekensschool

OFFICIËLE INHULDIGING VERNIEUWDE SPEELPLAATS EN REFTER BOLLEKENSSCHOOL

Op zaterdag 22 oktober 2005 viert de Bollekensschool feest. De Bollekensschool, gevestigd aan de Neermeerskaai 2 in Gent, is een stedelijke lagere school met 415 leerlingen. Tijdens de afgelopen maanden werden de speelplaats en refter van de school grondig vernieuwd. Ouders en andere genodigden kunnen het resultaat daarvan ter plaatse gaan bewonderen tijdens de familiedag op 22 oktober. Gentse schepen van Onderwijs en Opvoeding, Rudy Coddens, zal van de gelegenheid gebruik maken om de nieuwe speelplaats en refter officieel in te huldigen om 12 uur. Mensen van de pers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de toespraak en op de receptie die daarop volgt.

De leerlingen en personeelsleden van de Bollekensschool hadden zich verheugd op de renovatiewerken op hun school. De speelplaats was al een tijdje aan vernieuwing toe: de betegeling was op verscheidene plaatsen gebarsten en een slechte afwatering zorgde voor vorming van plassen en soms tot wateroverlast. De refter was al jaren veel te klein voor het grote aantal leerlingen en de tafels konden enkel in lange rijen tegen elkaar geplaatst worden.

Nu de werken achter de rug zijn, mag het resultaat gezien worden. De speelplaats werd opgesmukt met kleurrijke grondtekeningen voor de kinderen en een officieel veld voor de basketbalploeg Gentson. Ook werd de riolering aangepakt en kocht de school een aantal nieuwe speeltuigen aan.

De refter werd uitgebreid en het schrijnwerk kreeg opvallende kleuren. De tafels kunnen er nu in blokken geplaatst worden in plaats van in rijen.

Alle werken konden uitgevoerd worden dankzij de ondersteuning en controle van de Technische Dienst Schoolgebouwen. Er werd een beroep gedaan op architect Philip Minsart. De aannemer voor de werken aan de speelplaats was de NV Grondwerken Haesaert; voor de uitbreiding van de refter was dat Marcel Poelman. Aan de reeds uitgevoerde werken hangt een totaal prijskaartje van 262.922 euro vast, waarvan 177.437 euro voor de werken aan de speelplaats en 85.485 voor die aan de refter.

Ook voor 2006 kan de school zich verheugen op nog een aantal vernieuwingswerken. Er wordt nog een overdekking op de speelplaats geplaatst en daarenboven wordt het sanitair gerenoveerd; samen goed voor een totaal bedrag van 84.000 euro. Deze werken zullen gerealiseerd zijn in het voorjaar van 2006. De Stad Gent investeert in 2005-2006 ongeveer 347.000 euro in de Bollekensschool.

Alweer iets om naar uit te kijken voor de leerlingen en leerkrachten van de Bollekensschool.

Meer info?

Tijdens de schooluren bij de heer Ghislain Carton, directeur van de school, op het telefoonnummer
09 222 01 10.

Bevoegd

De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding.